Methode

De cigar profiling methode is een unieke manier om sigaren te beoordelen op voorkomen, constructie en smaak.

1. Voorkomen
 • Dekblad: is het dekblad mooi glanzend en glad, of is het ruw en/of dof?
 • Bandje: is het bandje mooi of lelijk? Dit is het meest subjectieve criterium in deze methode.
Beide criteria wegen voor 5% mee in het eindcijfer.

2. Constructie
 • Trek: is de trek goed of is hij te licht of te zwaar?
 • Brand: brandt de sigaar mooi regelmatig en recht af, of zijn er problemen zoals scheefbrand of tunnelen?
 • As: is de askegel goed of juist te los of te vast?
Deze drie criteria wegen ieder voor 10% mee in het eindoordeel. Als een sigarenfabrikant zijn kwaliteitscontrole op orde heeft en een kwalitatief goede en mooi ogende sigaar produceert, zijn de eerste 40 punten alvast binnen.

3. Smaak

De smaakbeoordeling vormt het hart van de cigar profiling methode. Er wordt op verschillende manieren naar smaak gekeken: welke smaken zijn aanwezig, hoe intensief zijn ze en hoe wisselen ze elkaar af?

Daarnaast biedt de methode de mogelijkheid om de objectieve beoordeling van de aanwezige smaken te combineren met een persoonlijk smaakprofiel. Dit geeft aan in hoeverre een sigaar aansluit bij je persoonlijke voorkeur.

3.1. Smaakgroepen

In sigaren komen, net als in whisky en wijn, veel verschillende smaken voor. Het vereist enige ervaring om deze te kunnen herkennen en benoemen. De smaken zijn ingedeeld in 10 hoofdgroepen. Op die manier worden de beoordelingen objectiever en herkenbaarder. Sommige mensen proeven honing, anderen rozijnen, maar bijna iedereen kan deze smaak als "zoet" herkennen.

3.2. Complexiteit

De complexiteit is niets anders dan het aantal smaakgroepen dat in de sigaar waargenomen wordt. Dit criterium telt voor 20% mee in het eindcijfer.

3.3. Intensiteit

De intensiteit is een optelsom van het aantal smaakwaarnemingen (dus niet de sterkte). Dit is het moeilijkste criterium om te standaardiseren. Daarom wordt gewerkt met een voortschrijdende, kwalitatieve schaal. In ieder van de drie delen van een sigaar wordt vastgelegd hoe vaak een smaak voorkomt:
 • 0: smaak niet waargenomen
 • 1: smaak een paar keer waargenomen in het betreffende deel
 • 2: smaak regelmatig waargenomen in het betreffende deel
 • 3: sterke, overheersende smaak gedurende het hele deel
De intensiteit telt voor 20% mee in de beoordeling.

3.4. Dynamiek

De dynamiek is een maat voor de afwisseling van de waargenomen smaken. Deze wordt op twee manieren gemeten:
 • Horizontaal: komt een smaak in elk deel even sterk voor, of varieert dit?
 • Verticaal: komen in elk deel dezelfde smaken voor, of varieert dit?
Ook de dynamiek telt voor 20% mee in het eindoordeel. Daarmee wordt het eindcijfer voor 60% bepaald door de smaakbeleving van de sigaar.

3.5. Database

Het is onmogelijk om een objectief waarde-oordeel te geven aan complexiteit, intensiteit en dynamiek. Een sigaar kan bijvoorbeeld maar weinig smaken hebben (lage complexiteit) maar dat zullen maar net de smaken zijn die jij lekker vindt. Daarom worden de smaak-scores altijd gepresenteerd met het databasegemiddelde en -maximum erbij.

Bovendien worden alle scores genormaliseerd op het databasemaximum voordat zij verwerkt worden in het eindcijfer. Dit voorkomt cijfer-inflatie - het fenomeen dat je in veel sigarenbladen ziet dat de cijfers steeds hoger moeten worden om nog op te vallen.


Populaire posts van deze blog

Zino Platinum Z-Class 550 R

Gurkha Ghost Asura